Actividades entidades confederadas

Sessió monogràfica de la Secció d’Assessors Fiscals: LA REFORMA DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS